ตัวอย่างการใช้ Silicone Rubber Heater
มีการใช้ Silicone Rubber Heater เป็นชิ้นส่วนเครื่องจักรหรือใช้กับอุปกรณ์ในวงการทุกประเภท
การรักษาอุณหภูมิในแทงค์ การป้องกันการแข็งตัวในแทงค์และปั๊มน้ำมัน การป้องกันความชื้นในมอเตอร์และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า การปิดผนึกด้วยความร้อนสำหรับกระดาษและพลาสติก การทำให้แข็งตัวสำหรับเครื่องเคลือบ, Dispenser และกาว เครื่องจำหน่ายอาหารอัตโนมัติ แผ่นฉนวนกันความร้อน เครื่องมือทันตกรรม อุปกรณ์เสริมสวย โต๊ะตรวจสอบในโรงพยาบาล รถเข็นอาหาร อุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี แผ่นให้ความร้อน ป้องกันการแข็งตัวและรักษาอุณหภูมิของเครื่องวัดประเภทต่างๆ ในพื้นที่ที่มีอากาศเย็น ทำความร้อนแก่เครื่อง Pre-heater ในการเชื่อมโลหะ ท่อหดตัวได้ด้วยความร้อน การป้องกันการแข็งตัวของเสาอากาศขนาดใหญ่ แผ่นเก็บความร้อนสำหรับเครื่องทับผ้า เครื่องอัดไม้อัด ฉนวนกันความร้อนของเครื่องวัดประกอบการบิน เครื่องมือให้ความร้อน คาร์บูเรเตอร์หัวเผา การป้องกันการแข็งตัวของซีเมนต์
  การใช้งานสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือทั่วไป
  การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
  การใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
  การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
  การใช้งานสำหรับเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง
  การใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมสวนสนุก

  การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี
  การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ OA
  การใช้งานสำหรับโรงพัฒนาที่ดิน
  การใช้งานสำหรับการเก็บความร้อนและการป้องกันการทำให้แข็งตัว
  การใช้งานสำหรับโครงสร้างเหล็ก
  การใช้งานสำหรับเครื่องจักรประเภทสิ่งทอ
การใช้งานสำหรับเครื่องจักรและเครื่องมือทั่วไป
clothes pressers
แผ่นเก็บความร้อนสำหรับ
เครื่องอัดไม้อัด
แผ่นเก็บความร้อนสำหรับ
เครื่องทับผ้า
การรักษาอุณหภูมิ
ในกระบอกสูบไฮโดรลิก
ของเครื่องก่อสร้าง
ในพื้นที่ที่อากาศเย็น
การอัดขึ้นรูปฟิล์มเรซิน
การป้องกันความชื้น
ในยุ้งฉางขนาดใหญ่
การป้องกันความชื้น
ในกรวยของเครื่องเก็บฝุ่น
การป้องกันความชื้น
ในเครื่องสีข้าว
การอัดขึ้นรูปไม้อัดสำหรับกีตาร์
ท่อไอเสียและการให้ความร้อน
แก่ท่อโลหะ
การรักษาอุณหภูมิในวาล์ว
ของกรวยคอนกรีตที่ผสมเสร็จ
เตาอบแบบสายพาน
การป้องกันการควบแน่น
ในเครื่องกำจัดไอกาว
เครื่องบำบัดขยะสด
การให้ความร้อนแก่แทงค์
เครื่องฆ่าเชื้อโรค
การรักษาอุณหภูมิในปั๊ม
การรักษาอุณหภูมิ
ในหน่วยไฮโดรลิก
การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
การป้องกันความชื้นที่เลนส์
กล้องแบบติดตั้งกลางแจ้ง
แผ่นเก็บความร้อนให้กับกาแฟชา
หม้อซุปตั้งโต๊ะ
การให้ความร้อนแก่แผ่นให้ความร้อนชนิดกลม
การใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
การป้องกันความชื้นในลูกสูบอากาศ
การละลายน้ำแข็งของเครื่องตรวจจับด้วยลำแสงในตู้เย็น
หม้อซุปสำหรับทำการค้า
การเก็บความร้อนในแผงแบตเตอรี่พลังแสงอาทิตย์
การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
การทำให้เครื่องสแกน MRI คงที่
การรักษาอุณหภูมิในน้ำของอุปกรณ์ทางการแพทย์
การใช้งานสำหรับอุตสาหกรรมสวนสนุก
การเก็บความร้อนในที่นั่งบนกระเช้าลอยฟ้า
การเก็บความร้อนในที่นั่งชิงช้าสวรรค์
การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ OA
การยึดโทนเนอร์เครื่องถ่ายเอกสารที่มีความเร็วสูง
แผ่นฉนวนกันความร้อนสำหรับเครื่องเย็บเล่ม
การใช้งานสำหรับเครื่องมือที่มีความละเอียดสูง
การเก็บความร้อนในการฉีดสารตัวอย่างของเหลว
การใช้งานสำหรับอุปกรณ์ฟิสิกส์และเคมี
แผ่นให้ความร้อนสำหรับการทดลอง
การใช้งานสำหรับโรงพัฒนาที่ดิน
การฆ่าเชื้อโรคในดิน
(สกรูลำเลียง)
การใช้งานสำหรับการเก็บความร้อนและการป้องกันการทำให้แข็งตัว
การเก็บความร้อนในถังดรัมโลหะ
การใช้งานสำหรับโครงสร้างเหล็ก
การให้ความร้อนแก่จุดเชื่อม
การใช้งานสำหรับเครื่องจักรประเภทสิ่งทอ
การอบความชื้นที่เครื่องทอผ้า

  กลับไปด้านบน
 Printable version